< Strona główna

Projekt unijny

„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe miedzy firma TECHNIPLAST KUKUCZKA SPÓŁKA JAWNA i jej partnerami biznesowymi”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W ramach niniejszego projektu wdrożony zostanie system B2B wspierający komunikacje z partnerami z kręgu 5 partnerów (dostawców i odbiorców) firmy Techniplast Kukuczka Sp. z o o.

Wdrożony system pozwoli na automatyzacje procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Techniplast Kukuczka Sp. J. a jej partnerami biznesowymi, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są bardzo czasochłonne.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt informatyczny, środki trwałe, zostaną wdrożone specjalistyczne dedykowane oprogramowanie z poszczególnymi modułami. System wymiany danych, który powstanie na potrzeby firmy Techniplast Kukuczka Sp. z o. o. oraz jej partnerów będzie bazował na platformie webowej B2B z umieszczonymi na niej modułami funkcjonalnymi do automatyzacji procesów biznesowych.

  • Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-24-073/14
  • Całkowite wydatki na realizację projektu: 326 040,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 301 040,00 PLN
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 210 728,00 PLN
  • Dotacja EFRR: 179 118,80 PLN
  • Środki krajowe: 31 609,20 PLN
  • Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2014 – 30.09.2015 r.

Projekt zakłada informatyzacje i digitalizacje następujących procesów biznesowych:
1. Składanie zamówień. 2. Zarzadzanie realizacja zamówień. 3. Podgląd stanów magazynowych. 4. Aktualizacja cen. 5. Transmisja dokumentów. 6. Rezerwacja stanów pod planowane zamówienie. 7. Podgląd, kontrola i kojarzenie rozrachunków 8. Statystyki sprzedaży i prognozowanie popytu.